ઘડાઉ દ્રવ્યો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઘડાઉ દ્રવ્યો

  • 1

    તેવા પદાર્થો; 'પ્લાસ્ટિક્સ'.