ઘડાના કળશિયા કરવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઘડાના કળશિયા કરવા

  • 1

    ખોટનો ધંધો કરવો; નકામી ભાંગફોડ કરી નુકસાન વેઠવું.