ઘડાના ઘાણિયા કરવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઘડાના ઘાણિયા કરવા

  • 1

    ખોટનો ધંધો કરવો; નકામી ભાંગફોડ કરી નુકસાન વેઠવું.