ઘડિયાળ જોવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઘડિયાળ જોવું

  • 1

    સમય કેટલો થયો તે જોવું.