ગુજરાતી

માં ઘડિયોની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ઘડિયો1ઘડિયો2

ઘડિયો1

પુંલિંગ

  • 1

    આંકનો પાડો; ગડિયો.

ગુજરાતી

માં ઘડિયોની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ઘડિયો1ઘડિયો2

ઘડિયો2

પુંલિંગ

  • 1

    સોનાનાં ઘરેણાં ઘડવાનું કામ કરનાર.