ઘડી કાઢવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઘડી કાઢવું

  • 1

    બનાવી કે ગોઠવીને કે લખીને તૈયાર કરવું.