ઘડી માંડવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઘડી માંડવી

  • 1

    વખત ગણવા માંડવો.