ઘડોઘાટ કરવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઘડોઘાટ કરવો

  • 1

    મારી નાખવું.

  • 2

    પાયમાલ કરવું.