ઘડોલાડવો કરવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઘડોલાડવો કરવો

  • 1

    નિકાલ લાવવો; ગમે તેમ કરી, ઠેકાણું પાડવું.