ઘડોલાડવો થવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઘડોલાડવો થવો

  • 1

    જે તે નિકાલ આવવો.

  • 2

    મોત થવું.

  • 3

    મોટું નુકસાન આવવું.