ઘડો ગાગર થવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઘડો ગાગર થવી

  • 1

    સારો નરસો નિકાલ આવવો; જે તે પરિણામ આવવું.