ઘડો ઘાટ કરવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઘડો ઘાટ કરવો

  • 1

    મારી નાખવું.

  • 2

    પાયમાલ કરવું.