ઘડો ફૂટવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઘડો ફૂટવો

  • 1

    ઉઘાડું પડી જવું; જાહેર થવું.

  • 2

    મોટું નુકસાન આવવું.

  • 3

    મરી જવું.