ઘણુંખરું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઘણુંખરું

અવ્યય

  • 1

    બહુધા; મોટે ભાગે.