ઘણઘણ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઘણઘણ

અવ્યય

  • 1

    ઘણણણ અવાજ.

મૂળ

રવાનુકારી