ઘણું કરીને ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઘણું કરીને

  • 1

    ઘણુંખરું; પ્રાય; બહુધા.