ઘણું કહેવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઘણું કહેવું

  • 1

    ખૂબ કહેવું-સમજાવવું, વીનવવું, ઠપકો આપવો.