ઘણું હોવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઘણું હોવું

  • 1

    મંદવાડ વધારે હોવો.