ઘેનમાં પડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઘેનમાં પડવું

  • 1

    નશા કે સુસ્તીને વશ થવું.