ઘેન ચડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઘેન ચડવું

  • 1

    નશાની અસર થવી.