ઘૂમણે ઘાલવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઘૂમણે ઘાલવું

  • 1

    ઘોડિયામાં સુવાડવું; હીંચવું.