ઘૂમરી આવવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઘૂમરી આવવી

  • 1

    (પાણીમાં) વમળ ચડવો.