ઘૂમરી ચડવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઘૂમરી ચડવી

  • 1

    આવેશ આવવો; મદ ચડવો.