ઘરઆંગણું કરવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઘરઆંગણું કરવું

  • 1

    અતિ આતુરતાથી રાહ જોવી અંદર જવું ને બહાર આવવું.