ઘરખટલો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઘરખટલો

પુંલિંગ

  • 1

    ઘરને લગતો સરસામાન; ઘરવાખરો.

  • 2

    સંસારવહેવારનું કામકાજ.

  • 3

    સ્ત્રી, છોકરાં વગેરે સમુદાય.