ઘરખર્ચ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઘરખર્ચ

પુંલિંગ, નપુંસક લિંગ​ & પુંલિંગ, નપુંસક લિંગ​

  • 1

    ઘર ચલાવવામાં થતો ખરચ.

ઘરખરચ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઘરખરચ

પુંલિંગ, નપુંસક લિંગ​ & પુંલિંગ, નપુંસક લિંગ​

  • 1

    ઘર ચલાવવામાં થતો ખરચ.