ગુજરાતી

માં ઘરખરચની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ઘરખરચ1ઘરખર્ચ2

ઘરખરચ1

પુંલિંગ

 • 1

  ઘર ચલાવવામાં થતો ખરચ.

ગુજરાતી

માં ઘરખરચની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ઘરખરચ1ઘરખર્ચ2

ઘરખર્ચ2

પુંલિંગ

 • 1

  ઘર ચલાવવામાં થતો ખરચ.

નપુંસક લિંગ

 • 1

  ઘર ચલાવવામાં થતો ખરચ.

નપુંસક લિંગ

 • 1

  ઘર ચલાવવામાં થતો ખરચ.