ઘરખરચ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઘરખરચ

પુંલિંગ & પુંલિંગ

  • 1

    ઘર ચલાવવામાં થતો ખરચ.

ઘરખર્ચ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઘરખર્ચ

પુંલિંગ & પુંલિંગ

  • 1

    ઘર ચલાવવામાં થતો ખરચ.