ગુજરાતી માં ઘરઘરની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

ઘરઘર1ઘરઘર2

ઘર્ઘર1

વિશેષણ

 • 1

  'ઘર્ઘર' એવો અવાજ થાય-કરે એવું.

 • 2

  અસ્પષ્ટ.

મૂળ

सं.

ગુજરાતી માં ઘરઘરની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

ઘરઘર1ઘરઘર2

ઘુરઘુર2

અવ્યય

 • 1

  તેવો અવાજ.

મૂળ

सं. રવાનુકારી

ગુજરાતી માં ઘરઘરની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

ઘરઘર1ઘરઘર2

ઘેરેઘેર

અવ્યય

 • 1

  ઘરોઘર; દરેક ઘેર.

ગુજરાતી માં ઘરઘરની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

ઘરઘર1ઘરઘર2

ઘરઘર

અવ્યય

 • 1

  ઘરઘર અવાજ થવો તે.

મૂળ

રવાનુકારી

ગુજરાતી માં ઘરઘરની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

ઘરઘર1ઘરઘર2

ઘરઘર

અવ્યય

 • 1

  ઘેરઘેર.

ગુજરાતી માં ઘરઘરની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

ઘરઘર1ઘરઘર2

ઘરઘર

નપુંસક લિંગ

 • 1

  એક બાળરમત.