ઘરઘરાઉ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઘરઘરાઉ

વિશેષણ

  • 1

    માંહોમાંહેનું; ખાનગી.