ગુજરાતી

માં ઘરઘરાટની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ઘરઘરાટ1ઘુરઘુરાટ2

ઘરઘરાટ1

પુંલિંગ

  • 1

    ઘરઘર અવાજ; ઘરઘરવું તે.

ગુજરાતી

માં ઘરઘરાટની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ઘરઘરાટ1ઘુરઘુરાટ2

ઘુરઘુરાટ2

પુંલિંગ

  • 1

    તેવો અવાજ.