ઘરઘરાટ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઘરઘરાટ

પુંલિંગ

  • 1

    ઘરઘર અવાજ; ઘરઘરવું તે.

ઘુરઘુરાટ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઘુરઘુરાટ

પુંલિંગ

  • 1

    તેવો અવાજ.