ઘેરઘેર બેસવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઘેરઘેર બેસવી

  • 1

    -નો ગોદો કે નુકસાન આવવું.

  • 2

    (સ્ત્રીએ…ની સાથે) નાતરું કરવું.