ઘરઘાલુ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઘરઘાલુ

વિશેષણ

  • 1

    ઘર ઘાલે એવું-પોતાના જ ઘરને નુકસાન પહોંચાડનારું.

  • 2

    ખરચાળ.

  • 3

    દગાબાજ.