ઘરજમાઈ થવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઘરજમાઈ થવું

લાક્ષણિક
  • 1

    લાક્ષણિક (અકારા થઈ) માથે પડવું.