ઘરડઘરડ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઘરડઘરડ

અવ્યય

  • 1

    એવો અવાજ થાય તેમ. (જેમ કે, ગળામાં ઘરડ ઘરડ બોલે છે. ઘંટીનો રવ).

મૂળ

રવાનુકારી