ઘરડમાં પડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઘરડમાં પડવું

  • 1

    ચીલે પડવું; એકધારું ચાલતું થવું.