ઘરડામાં ખપવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઘરડામાં ખપવું

  • 1

    વૃદ્ધ કે અનુભવી ગણાવું.