ઘરણ છૂટવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઘરણ છૂટવું

  • 1

    સૂર્યચંદ્રે ગ્રાસમાંથી છૂટવું; ગ્રહણ પૂરું થવું.