ઘરણ લાગવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઘરણ લાગવું

  • 1

    ગ્રહણની અસર થવી; તે શરૂ થવું.