ઘરધાવડું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઘરધાવડું

વિશેષણ

  • 1

    વડીલોની પૂંજી પર જીવનારું.

  • 2

    નિરુદ્યમી.