ઘરનો દીવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઘરનો દીવો

  • 1

    ઘર ઉજાળે એવો પુત્ર.