ઘરનું નાક ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઘરનું નાક

  • 1

    જેનાથી ઘરની આબરૂ જળવાઈ રહે-વધે તેવું માણસ.