ઘરેબારે હોવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઘરેબારે હોવું

  • 1

    સુખી પત્ની અને માતા હોવું (વહુએ કે દીકરીએ).