ઘરમાં શંખ વાગે ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઘરમાં શંખ વાગે

  • 1

    ઘર ખાલીખમ હોવું; અત્યંત ગરીબાઈ હોવી.