ઘરમાં (સ્ત્રીએ) બેસવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઘરમાં (સ્ત્રીએ) બેસવું

  • 1

    પરણવું.