ઘરમાં (સ્ત્રીને) બેસાડવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઘરમાં (સ્ત્રીને) બેસાડવી

  • 1

    (વિધવાને) પરણવું.