ઘેરૈયા ચૌદશ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઘેરૈયા ચૌદશ

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    ફાગણ સુદ ચૌદશ.