ઘેરૈયા રમવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઘેરૈયા રમવા

  • 1

    ઘેર બાંધી હોળીનું નૃત્ય કરવું.