ઘરેરાટ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઘરેરાટ

પુંલિંગ

  • 1

    ઘરર ઘરર અવાજ.

મૂળ

રવાનુકારી