ઘર્ષણકોણ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઘર્ષણકોણ

પુંલિંગ

પદાર્થવિજ્ઞાનશાસ્ત્ર
  • 1

    પદાર્થવિજ્ઞાનશાસ્ત્ર
    બે પદાર્થો વચ્ચે જે કોણે ઘર્ષણનું બળ કામ કરે તે કોણ.