ઘર્ષણાંક ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઘર્ષણાંક

પુંલિંગ

પદાર્થવિજ્ઞાનશાસ્ત્ર
  • 1

    પદાર્થવિજ્ઞાનશાસ્ત્ર
    ઘર્ષણના માપનો અંક; 'કોઇફિશંટ ઑફ ફ્રિક્ષન'.

મૂળ

ઘર્ષણ+અંક