ગુજરાતી

માં ઘૂરીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ઘૂરી1ઘેરી2

ઘૂરી1

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    ઘૂરકવું તે; ઘુરકિયું.

ગુજરાતી

માં ઘૂરીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ઘૂરી1ઘેરી2

ઘેરી2

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    માથા પરની ઘારી.

મૂળ

'ઘેર'૪' ઉપરથી